Volg ons op Twitter:

Vrienden van Twickel

Vrienden van Twickel


De vereniging Vrienden van Twickel is in 1972 voortgekomen uit 'Spaar Twickel', een actiegroep die zich met succes verzette tegen de aanleg van een provinciale weg dwars door het landgoed. De vereniging Vrienden van Twickel streeft naar behoud van het natuur- en landschapsschoon en de cultuurhistorische waarden op Twickel. De vereniging organiseert voor haar leden ook lezingen en excursies.

Zaterdag 22 juli 2017: Ricciotti Ensemble in het huispark


alleen voor leden Vrienden van Twickel

Op zaterdagmiddag 22 juli is het huispark décor voor een spectaculair optreden van het 40-koppige Ricciotti Ensemble. Dit muziekconcert is exclusief voor de Vrienden van Twickel en hun introducees. De organisatie is in handen van de bewoners van het kasteel, Liesbeth en Roderik zu Castell en de Vriendenvereniging die hiermee haar 9e lustrum luister bijzet.

Het gezelschap is in het verleden vaker te gast geweest op de buitenplaats, de concerten zijn destijds zeer enthousiast ontvangen. Vanaf 16:00 uur zal op een gepaste plek in het park  een informeel symfonisch concert worden geven rond het thema ‘Schotland’, het land waar ze een week later hun zomertournee vervolgen. Kleedje of tuinstoel meenemen, er is een maar beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Als bijdrage in de kosten vragen we 5 euro entree. Kaarten verkrijgbaar via de website en in de Landgoedwinkel.

Koop HIER uw kaartje

Lidmaatschap


De Stichting Twickel brengt samen met de vereniging Vrienden van Twickel het 'Twickelblad' uit. Het Twickelblad verschijnt vier keer per jaar en besteedt aandacht aan de historie, cultuur en natuur van en op Twickel. Het vormt een podium voor meningen over actuele onderwerpen en problemen op Twickel en zijn omgeving.

Voor het lidmaatschap (inclusief abonnement Twickelblad en jaarkaart voor de Tuinen van Twickel) kunt u zich aanmelden bij de Vrienden van Twickel.

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum in 2012 hebben de Vrienden een film laten maken: Verhaal van de Twickelaer “een tijdsbeeld”. Deze film is gemaakt door Ingrid Kleinsman, met als thema: ‘heden, verleden en toekomst van het landgoed’.

U kunt de DVD bestellen door €12,50 over te maken op rkg 2850534 van Vereniging Vrienden van Twickel onder vermelding van “jubileumDVD” en uw adres.

ZIe filmtrailer.