Volg ons op Twitter:

Stichting Twickel

Stichting Twickel


Het landgoed Twickel is sinds 1953 ondergebracht bij de Stichting Twickel. De laatste eigenaresse, Baronesse van Heeckeren van Wassenaer, richtte in dat jaar de Stichting Twickel op om daarmee de toekomst van dit veelzijdige erfgoed veilig te stellen. In 1975 overleed de oprichtster van de stichting en legateerde zij haar overige bezittingen waaronder een 7-tal kleinere landgoederen ook aan de Stichting Twickel. De totale oppervlakte beslaat ruim 6500 ha. Het beheer van dit omvangrijke bezit is toevertrouwd aan de rentmeester en 50 medewerkers.

 

Doel Stichting Twickel


De stichting heeft de opdracht Twickel als natuurreservaat en cultuurmonument in stand te houden en haar historische betekenis te bestendigen. Centraal staat de instandhouding van het natuurschoon en het landschappelijke karakter. Een gezond financieel beheer is hierbij een belangrijke voorwaarde. De stichting streeft er naar het kasteel het levende centrum van het landgoed te laten zijn.

Het kasteel moet als particulier bewoond huis in stand blijven en is daarom maar heel beperkt opengesteld voor het publiek, maar vormt wel het decor voor allerlei activiteiten. De tuinen zijn van mei tot en met oktober open voor het publiek.

Oud familiebezit


Van 1347 tot 1953 waren kasteel en landgoed familiebezit. De laatste eigenaresse, Barones van Heeckeren van Wassenaer, woonde er tot haar dood in 1975. Naar haar wens wordt het sindsdien bewoond door de familie van haar achterneef Castell - Rüdenhausen.

De landgoederen


De Stichting Twickel beheert in de eerste plaats het voor Nederlandse begrippen heel grote landgoed Twickel dat rond het Twentse stadje Delden ligt. Twickel heeft een omvang van ruim 4000 ha en telt 200 boerderijen, woningen en andere gebouwen. Ook de vroegere familiebezittingen bij Brecklenkamp (bij Ootmarsum) en in het aangrenzende Duitse Lage, in Wassenaar, Dieren, Zevenaar, Borculo, en Lochem vallen onder de stichting.

Ruim de helft van de landgoederen bestaat uit landbouwgronden die in gebruik zijn gegeven aan pachters. De pachters spelen een belangrijke rol bij het beheer van de landgoederen en vormen ook een belangrijke economische pijler. De landgoederen zijn ruim begiftigd met bossen, natuurterreinen, fraaie bomen en boomgroepen, lanen etc. Het overgrote deel van de landgoederen is opengesteld voor wandelaars.